Download algemene voorwaarden

Van toepassing op overeenkomsten die tot stand komen via www.achterbergdierbenodigdheden.nl.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die zijn onder genoemde voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden vindt u terug op Achterberg Dierbenodigdheden. Wanneer u een bestelling plaatst of een aanbieding accepteert, aanvaardt u deze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbieding en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Achterberg Dierbenodigdheden behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

2.2. Informatie, afbeeldingen etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Achterberg Dierbenodigdheden garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 De overeenkomst komt pas tot stand wanneer u als koper een bestelling plaatst en deze door Achterberg Dierbenodigdheden geaccepteerd wordt. Achterberg Dierbenodigdheden is gerechtigd een bestelling te weigeren wanneer naar haar mening het doorzetten van de overeenkomst schade aan Achterberg Dierbenodigdheden zal berokkenen of schade aan de relatie tussen beide partijen van de overeenkomst toebrengt.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen op Achterberg Dierbenodigdheden zijn in de valuta Euro en zijn inclusief 21% btw. tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij het artikel of in de aanbieding. Betaling dient via I-Deal of bankoverschrijving te geschieden of betaling onder rembours. Bij rembourszendingen wordt u gebeld op het door u verstrekte telefoonnummer wat geplaatst is bij de bestelling. Daarna vind verzending plaats. Indien de rembourszending geweigerd wordt, zullen wij de rembourskosten bij koper in rekening brengen. Betaling daarvan moet binnen 8 dagen vanaf factuurdatum geschieden. Bij bankoverschrijving dient de betaling binnen 8 dagen na orderdatum te geschieden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Achterberg Dierbenodigdheden blijft geheel eigendom van alle geleverde goederen totdat u hetgeen u op basis van een overeenkomst verschuldigd bent volledig heeft voldaan.

Artikel 6 Levering

6.1 De door Achterberg Dierbenodigdheden verstrekte levertijden zijn indicatief echter is de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Dat indien de levertijd niet haalbaar is de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stelt en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden. Levering zal gebeuren op het door u opgegeven afleveradres onder uw eigen accountgegevens. Bestellingen die betaald worden via bankoverschrijving, worden verzonden nadat de betaling bij ons ontvangen is.

Artikel 7 Reclamatie en aansprakelijkheid

7.1 Na ontvangst van uw bestelling heeft u de plicht het artikel te controleren of het aan de overeenkomst beantwoordt, mocht dit niet zo zijn dan dient u Achterberg Dierbenodigdheden hiervan per e-mail of anderzijds telefonisch op de hoogte te stellen.

7.2 Indien het duidelijk is dat de artikelen niet conform de overeenkomst voldoen dan heeft Achterberg Dierbenodigdheden de keus om deze te vervangen tegen nieuwe artikelen welke zonder bijkomende kosten nageleverd zullen worden danwel te aanschafwaarde terug te betalen mits deze reeds is voldaan door de koper. Schade die door de koper zelf is toegebracht door "eigen reparatie" is definitief uitgesloten van enigerlei garantie of reclamatie. Indien u de artikelen om welke reden niet wilt hebben kunt u deze binnen 14 dagen retourneren mits deze ongebruikt en nog in ongeopende verpakking zit en geheel vrij van gebruiksporen is. Bijkomende kosten voor het retourzenden zijn dan wel voor eigen rekening.

7.3 Na het melden van een retour heeft de klant nog 14 dagen om de artikelen te retourneren. Deze artikelen mogen geen gebruiksporen bevatten.

7.4 Na het melden van een retour zal Achterberg Dierbenodigdheden binnen 14 dagen het aankoopbedrag inclusief verzendkosten retourneren. Achterberg Dierbenodigdheden behoudt het recht om het terugbetaalmoment uit te stellen tot dat de artikelen retour zijn aangekomen.

Artikel 8 verzending en risico

8.1 De gekozen verzendwijze is voor eigen risico als het gaat om verzending per brievenbuspost. Pakketpost daarentegen is verzekerd voor verlies en schade, de afhandeling zal geschieden door Achterberg Dierbenodigdheden. In geval van schade of verlies zal het beschadigde opnieuw en kosteloos aangeboden worden, dit geldt niet voor brievenbuspost stukken. Er wordt veel zorg besteedt aan het verpakken en verzenden van uw bestelling, desondanks kan uw bestelling onderweg schade oplopen.

Artikel 9 Gebruik van deze website

9.1 Deze website of een onderdeel van deze website mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, of op enige andere wijze commercieel geëxploiteerd worden zonder schriftelijke toestemming van Achterberg Dierbenodigdheden. Achterberg Dierbenodigdheden behoudt zich het recht voor haar diensten te weigeren, en /of orders te annuleren als zij van mening is dat de klant handelt in strijd met de wet of dat de relatie schadelijk kan zijn voor de belangen van Achterberg Dierbenodigdheden.

Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht behoudt Achterberg Dierbenodigdheden zich het recht voor om naar eigen keuze de uitvoering van uw bestelling ofwel overeenkomst te ontbinden of op te schorten. Dit met schriftelijke mededeling aan u en zonder dat Achterberg Dierbenodigdheden gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit, gezien de situatie, redelijk is.

Artikel 11 Privacy verklaring

11.1 Achterberg Dierbenodigdheden respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

11.2 Achterberg Dierbenodigdheden zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Achterberg Dierbenodigdheden gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en telefoongegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.